Essex Chess Association

Essex Chess League 1998/1999

League Tables


Main Essex League Page Previous Season's Tables Next Season's Tables

Division 1
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Ilf I Sou I Wri Wan I New I Pow Bre I Eas I Upm I WF I Edm Bil
1 Ilford I 11 10 1 0 21  82 27 1   5-5 7-3 7-2 9-1 6-3 7-2 5-4 7-2 8-2 10-0 9-1
2 Southend I 11 9 1 1 19  74 35 1 5-5   6-3 6-4 6-3 10-0 7-2 7-2 5-4 7-3 3-6 9-
3 Writtle 11 8 0 3 16  68 40 5 3-7 3-6   6-3 4-5 7-2 5-4 8-2 5-4 8-2 9-1 8-2
4 Wanstead I 11 7 0 4 14  55 54 1 2-7 4-6 3-6   5-4 7-2 5-4 5-4 5-4 2-7 8-2 5-4
5 Newham I 11 6 0 5 12  56 53 2 1-9 3-6 5-4 4-5   4-6 7-3 6-3 7-3 4-5 5-4 7-2
6 Powdermill 11 5 1 5 9* 53 57 12* 3-6 0-10 2-7 2-7 6-4   5-5 4-6 7-2 8-1 7-2 6-4
7 Brentwood I 11 4 1 6 50 59 2 2-7 2-7 4-5 4-5 3-7 5-5   6-3 7-2 6-4 2-8 6-3
8 Eastbrook I 11 3 2 6 48 61 3 4-5 2-7 2-8 4-5 3-6 6-4 3-6   6-4 6-4 5-5 5-5
9 Upminster I 11 3 0 8 48 62 2 2-7 4-5 4-5 4-5 3-7 2-7 2-7 4-6   6-4 7-3 7-3
10 Waltham Forest I 11 3 0 8 43 66 7 2-8 3-7 2-8 7-2 5-4 1-8 4-6 4-6 4-6   3-6 6-3
11 Edmonton 11 4 1 6 5* 46 64 20* 0-10 6-3 1-9 2-8 4-5 2-7 8-2 5-5 3-7 6-3   7-3
12 Billericay 11 0 1 10 32 77 7 1-9 -9 2-8 4-5 2-7 4-6 3-6 5-5 3-7 3-6 3-7  

* Match Points deducted for cumulative defaults

Division 2
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Bas Sou II Ilf II Upm II Gra I Wan II WF II Bre II Wan III
1 Basildon 8 7 0 1 14  39 25 3   3-5 4-3 6-1 5-3 5-3 5-2 4-3 5-3
2 Southend II 8 5 2 1 12  38 25   5-3   4-4 4-4 4-3 4-3 6-2 7-1 3-4
3 Ilford II 8 5 1 2 11  41 23 2 3-4 4-4   5-2 3-5 6-1 7- 5-2 5-2
4 Upminster II 8 4 1 3 29 34 2 1-6 4-4 2-5   1-7 5-3 4-3 5-3 6-2
5 Grays I 8 3 1 4 35 28 1 3-5 3-4 5-3 7-1   4-4 3-4 2-5 7-1
6 Wanstead II 8 3 1 4 30 34 3 3-5 3-4 1-6 3-5 4-4   4-3 5-3 5-2
7 Waltham Forest II 8 3 0 5 27 36 5 2-5 2-6 -7 3-4 4-3 3-4   4-3 6-1
8 Brentwood II 8 2 0 6 26 37 3 3-4 1-7 2-5 3-5 5-2 3-5 3-4   4-3
9 Wanstead III 8 1 0 7 20 43 1 3-5 4-3 2-5 2-6 1-7 2-5 1-6 3-4  

Division 3
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. R&L I R&L II Wan IV Ilf IV Gra II Ilf III Upm III Eas II Eas III
1 Roding & Loughton I 8 7 0 1 14  35 13     4-2 5- 3-2 4-1 2-3 5- 4-1 5-1
2 Roding & Loughton II 8 5 1 2 11  27 20   2-4   2-3 4-2 3-2 3-3 4-2 5-1 3-2
3 Wanstead IV 8 4 1 3 26 22 1 -5 3-2   2-3 3-3 4-2 6-0 4-2 2-3
4 Ilford IV 8 4 0 4 25 23 4 2-3 2-4 3-2   3-2 4-1 2-3 2-3 4-2
5 Grays II 8 3 2 3 24 23 3 1-4 2-3 3-3 2-3   4-2 3-3 4-2 4-2
6 Ilford III 8 3 2 3 26 22 1 3-2 3-3 2-4 1-4 2-4   6-0 3-3 5-1
7 Upminster III 8 3 1 4 5* 16 31 8* -5 2-4 0-6 3-2 3-3 0-6   3-2 4-2
8 Eastbrook II 8 2 1 5 2* 21 26 10* 1-4 1-5 2-4 3-2 2-4 3-3 2-3   6-0
9 Eastbrook III 8 1 0 7 -2* 14 34 14* 1-5 2-3 3-2 2-4 2-4 1-5 2-4 0-6  

* Match Points deducted for cumulative defaults

Division 4
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. New II Eas IV Bre III Wan V Wan VI Eas V Eas VI Upm IV
1 Newham II 7 7 0 0 14  27 13 4   5-1 3-2 4-2 4-2 3-2 4-1 3-2
2 Eastbrook IV 7 5 0 2 10  23 18 3 1-5   3-2 2-3 4-2 5-1 4-2 3-2
3 Brentwood III 7 4 1 2 25 16 4 2-3 2-3   3-2 4-2 3-1 3-3 6-0
4 Wanstead V 7 4 1 2 23 19 2 2-4 3-2 2-3   5-1 3-3 3-2 3-2
5 Wanstead VI 7 2 0 5 16 26 1 2-4 2-4 2-4 1-5   4-2 4-2 1-5
6 Eastbrook V 7 2 1 4 0* 19 20 17* 2-3 1-5 1-3 3-3 2-4   4-2 6-0
7 Eastbrook VI 7 0 2 5 0* 15 25 8* 1-4 2-4 3-3 2-3 2-4 2-4   2-2
8 Upminster IV 7 1 1 5 -2* 14 25 15* 2-3 2-3 0-6 2-3 5-1 0-6 2-2  

* Match Points deducted for cumulative defaults

Main Essex League Page Previous Season's Tables Next Season's Tables

Last Updated: Mon 2011-10-31 19:02:18