Essex Chess Association

Essex Chess League 2015/2016

League Tables


Main Essex League Page Previous Season's Tables Next Season's Tables

Division 1
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Wri Wan I Upm I Bar I Bas Ilf I
1 Writtle 10 8 1 1 17  48 32     4-4 4-3 5-3 5-3 4-3 3-4 5-2 4-3 6-1 5-3
2 Wanstead I 10 6 2 2 14  46 33   3-4 4-4   5-2 3-5 5-3 4-3 6-2 6-1 4-3 4-4
3 Upminster I 10 5 0 5 10  38 42 1 3-5 3-5 5-3 2-5   4-3 3-4 4-3 3-5 4-3 4-3
4 Barking I 10 4 1 5 40 39 1 4-3 3-4 3-4 3-5 4-3 3-4   5-3 4-4 3-5 6-2
5 Basildon 10 2 2 6 34 45   3-4 2-5 1-6 2-6 5-3 3-4 4-4 3-5   4-4 5-2
6 Ilford I 10 1 2 7 32 47 3 3-5 1-6 4-4 3-4 3-4 3-4 2-6 5-3 2-5 4-4  

Division 2
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Wan II Sou I Bre I Upm II Lou I Bar II
1 Wanstead II 10 8 2 0 18  55 24 1   4-4 5-3 4-3 6-1 6-1 7- 5-2 6-2 4-4 6-2
2 Southend I 10 7 1 2 15  49 30 1 3-5 4-4   6-2 4-3 6-1 4-3 6-2 3-4 7-1 4-3
3 Brentwood I 10 5 0 5 10  41 38 3 1-6 3-4 3-4 2-6   5-2 3-5 5-3 6-1 6-1 4-3
4 Upminster II 10 5 0 5 10  36 44 2 -7 1-6 3-4 1-6 5-3 2-5   6-2 5-3 5-2 5-3
5 Loughton I 10 2 0 8 29 51 4 2-6 2-5 4-3 2-6 1-6 3-5 3-5 2-6   5-2 3-5
6 Barking II 10 1 1 8 28 51 5 2-6 4-4 3-4 1-7 3-4 1-6 3-5 2-5 5-3 2-5  

Division 3
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Sou II Ilf II Thu I Wan III Bre II Upm III
1 Southend II 10 6 0 4 12  32 28 1   4-1 2-4 2-4 4-2 3-2 2-4 3-2 2-3 4-2 4-2
2 Ilford II 10 5 2 3 12  30 29 4 4-2 1-4   4-1 3-3 3-2 -5 4-1 3-3 3-2 2-3
3 Thurrock I 10 4 3 3 11  30 27 2 2-4 4-2 3-3 1-4   2-4 4-2 2-2 5-1 3-1 3-3
4 Wanstead III 10 4 2 4 10  34 26 2 4-2 2-3 5- 2-3 2-4 4-2   5-1 3-3 2-3 3-3
5 Brentwood II 10 3 3 4 26 32 2 3-2 2-3 3-3 1-4 1-5 2-2 3-3 1-5   5-1 3-2
6 Upminster III 10 2 2 6 24 34 3 2-4 2-4 3-2 2-3 3-3 1-3 3-3 3-2 2-3 1-5  

Division 4
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Thu II Upm IV Wan IV Lou II Thu III
1 Thurrock II 8 5 1 2 11  27 20     3-3 3-2 5- 1-5 5-1 3-2 1-4 4-1
2 Upminster IV 8 3 3 2 28 20 1 2-3 3-3   4-2 3-3 2-4 4-1 3-3 6-0
3 Wanstead IV 8 4 1 3 23 24   5-1 -5 3-3 2-4   4-2 3-2 3-2 2-4
4 Loughton II 8 3 0 5 23 25 4 2-3 1-5 1-4 4-2 2-3 2-4   3-2 6-0
5 Thurrock III 8 2 1 5 18 30 1 1-4 4-1 0-6 3-3 4-2 2-3 0-6 2-3  

Main Essex League Page Previous Season's Tables Next Season's Tables

Last Updated: Tue 2016-09-20 19:24:37